Alcohol- en drugsbeleid

Waarom dit alcohol- en drugsbeleid?

Alles kan - of toch niet. In een jeugdbeweging kunnen alcohol, cannabis en andere drugs al eens voor problemen zorgen. Daarom maken wij werk van een eenduidig beleid i.v.m. middelengebruik door iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vilvoorde (leden, leiding, groepsleiding en foeriers). Dit middelenbeleid geeft een signaal over wat kan, wat niet kan en wat onze rol daarbij is. Zo gaan wij als jeugdbeweging op een heldere manier om met alcohol en drugs en kunnen we er problemen mee voorkomen, weet iedereen duidelijk wat te doen bij problemen en kunnen we ook snel en correct reageren.

Aan de hand van dit alcohol- en drugbeleid tonen wij als groep verantwoordelijkheid en leren we leden op een veilige manier omgaan met alcohol en drugs. Ons middelenbeleid is een dynamisch overzicht en kan dus na ervaringen al dan niet gewijzigd worden. Dit wordt dan door de volledige leidingsploeg elk jaar opnieuw goedgekeurd.

Enkele van de regels zullen al bekend in de oren klinken; misschien acht je ze voor de hand liggend, misschien ga je er niet mee akkoord. Dit beleid is echter weloverwogen, zonder te vergeten waar het eigenlijk om draait: een veilige omgeving creëren voor kinderen en jongeren, met de nodige ruimte om te experimenteren binnen bepaalde grenzen.

Bij vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij de leiding en groepsleiding!

Een stevige linker

De groepsleiding