Aanwezigheden en engagement

In het kader van het engagementscharter van Scouts en Gidsen Vilvoorde, opgemaakt in het werkjaar 2017-2018, zal het werkjaar 2018-2019 een proefjaar worden om de aanwezigheden van (groeps-)leiding en leden te monitoren. Scouting is net zoals andere gereguleerde hobby’s geen ‘vrijblijvende’ vrijetijd. Om de groepsdynamiek tussen leden, maar ook tussen de leiding te bevorderen heeft iedereen er baat bij om zoveel mogelijk aanwezig te zijn.


Het volledige engagementscharter kan u hier lezen: