Aanwezigheden

In het kader van het engagementscharter van Scouts en Gidsen Vilvoorde, opgemaakt in het werkjaar 2017-2018, zal het werkjaar 2018-2019 een proefjaar worden om de aanwezigheden van (groeps-)leiding en leden te monitoren. Scouting is net zoals andere gereguleerde hobby’s geen ‘vrijblijvende’ vrijetijd. Om de groepsdynamiek tussen leden, maar ook tussen de leiding te bevorderen heeft iedereen er baat bij om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Volgende doelen worden vooropgesteld:

Art. 1:
Leiding neemt de aanwezigheden van leden elke vergadering op.

Art. 2:
Groepsleiding houdt de aanwezigheden van leiding en zichzelf bij.

Art. 3:
Leden verwittigen minstens 24u op voorhand hun takleiding bij afwezigheid via SMS (of een ander communicatiekanaal).

Art. 4:
Bij het onvoldoende aanwezig zijn van een lid heeft de takleiding in samenspraak met de groepsleiding het recht om de deelname van dat lid aan het kamp te weigeren.

Art. 5:
Volgende aanwezigheidscijfers worden nagestreefd:

(Groeps-)leiding: 75 %
Jin: 70 %
Givers: 60 %
Jonggivers: 50 %
Akabe: 30 %
Welpen: 40 %
Harlekijnen: 30 %
Kapoenen: 30 %

Voor (groeps-)leiding betreft dit alle scoutsvergaderingen.
Voor leden betreft dit alle scoutsvergaderingen die doorgaan op zondag tussen 14u en 18u.

Art. 6:
Bij speciale omstandigheden (bv. gescheiden ouders, ziekte, ...) wordt hiermee rekening gehouden door de takleiding.

Het volledige engagementscharter kan U hier lezen:
https://drive.google.com/open?id=1fbUf4TWNHB3sqP25G09cVKbXQdMdcl9o