Financiële tussenkomsten

Hier kan u als ouder alle info terugvinden i.v.m. de financiële voordelen van een jeugdbeweging. Als ouder kan u immers profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van kampen en weekends, alsook van de tussenkomst van uw mutualiteit in het inschrijvingsgeld.

Fonds op Maat en verminderd lidgeld

Scouts & Gidsen Vlaanderen is van mening dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het scoutinggebeuren, de kostprijs zou hier nooit een drempel voor mogen zijn.

Om die reden wordt er jaarlijks een budget opzij gezet in de vorm van een solidariteitsfonds genaamd Fonds op Maat. Wie het thuis financieel moeilijk heeft, kan hierop beroep doen en moet bijgevolg slechts 1/3 betalen van het inschrijvingsgeld voor weekends en kampen.

Daarnaast is er ook een regeling voor verminderd lidgeld, waardoor kinderen die het thuis financieel moeilijk hebben slechts 10 euro lidgeld betalen en automatisch korting krijgen op de uniformstukken in de Hopper Winkels en in de webwinkel. De korting op het hemd bedraagt 60%, voor broek, rok en trui is dat 50%. Dit kan pas nadat de inschrijving administratief in orde is (en het lidnummer dus gekend is bij Scouts en Gidsen Vlaanderen). Je kan je lidnummer terugvinden op de lidkaart of het steeds opvragen aan de (groeps)leiding.

Wie beroep wil doen op het Fonds op Maat of verminderd lidgeld kan dit communiceren naar de leiding en/of de groepsleiding. Deze informatie zal in alle discretie en in beperkte groep behandeld worden.

Grote gezinnenkorting

Gezinnen met meerdere kinderen in de scouts moeten minder betalen voor het kamp: vanaf het derde kind (dus ook het vierde, vijfde, ... kind als dat van toepassing is), betaal je slechts de halve prijs. Het zijn wel steeds de jongste kinderen die deze korting krijgen, het gaat dus over het derde kind gerangschikt van oud naar jong.

Vrijetijdspas

De V-pas is een initiatief van Stad Vilvoorde waarmee je een jaar lang korting krijgt op activiteiten in Vilvoorde, waaronder ook lidgeld en inschrijvingsgeld voor kampen en weekends van onze scoutsgroep. Concreet houdt dit in dat je slechts 20% betaalt van de normale prijs. Enkel kinderen onder 18 jaar, wonende in Vilvoorde, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit kunnen een V-pas aanvragen. Indien je een V-pas hebt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de leiding, zo betaal je zeker niet te veel. Heb je recht op een V-pas, maar heb je er nog geen? Spreek dan iemand aan van de groepsleiding, of stuur een mailtje naar groepsleiding@scoutsengidsenvilvoorde.be. Wij kunnen je helpen met de aanvraag. Meer informatie is terug te vinden bij de Groepsleiding of op de website van Stad Vilvoorde

Tussenkomst mutualiteit

Wie aangesloten is bij een mutualteit, kan bij zijn eigen mutualiteit een formulier aanvragen. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende mutualiteiten, wat en hoeveel ze terugbetalen, en reeds deels ingevulde formulieren. Druk het formulier af, vul het verder in en bezorg het aan de leiding: wij zullen het formulier afstempelen of ondertekenen en terug aan u bezorgen. Wanneer u het formulier dan indient bij uw mutualiteit zullen zij het verschuldigde bedrag terugstorten.


CM

Lidgeld - Kamp

Christelijke Mutualiteit (CM)

Voor kampen, bosklassen, speelpleinwerking etc. voorziet de CM een tegemoetkoming aan CM leden van €5 per dag. Dit bedrag is wel begrenst tot €100 per kalenderjaar. Dit alles geldt voor kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en die jonger zijn dan 24 jaar.

BELANGRIJK: Vanaf 2019 is de CM gestopt met tegemoetkomingen in het lidgeld. De kamptegemoetkoming van 5 euro per dag blijft wel behouden. 


Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Het OZ betaalt tot 20€ terug op het lidgeld van een erkende jeugdvereniging en dit zonder leeftijdsbeperking. Het OZ betaalt wel voor een kamp of weekend tot €5 per dag terug begrensd tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar. Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.


Partena

Lidgeld - Kamp

Partena Ziekenfonds

Het Partena ziekenfonds komt niet tussen in het lidgeld. Het Partena ziekenfonds betaalt wel tot €5 per dag terug voor meerdaagse activiteiten in België, Luxemburg, Duitsland, Nederland en Frankrijk (begrensd tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar). Hieronder vallen de weekends en het binnenlands kamp. Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.


Liberale Mutualiteit (LM)

De Liberale Mutualiteit betaalt tot €15 terug op het lidgeld van een erkende jeugdvereniging. De Liberale Mutualiteit komt ook tussen in het lidgeld voor kampen en weekends, dit met €5 per overnachting met een maximum van 10 overnachtingen per kalenderjaar. Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.


Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Lidgeld - Kamp

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

Het VNZ komt niet tussen in het lidgeld voor jeugdwegingen, wel voor sportverenigingen. Het VNZ komt wel tussen in het lidgeld voor kampen en weekends, dit met €5 per dag met een maximum van €120 per kalenderjaar. Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.