Vergadering 16/11

Beste ouders,

Wegens omstandigheden zullen wij vandaag geen chocoladespel kunnen spelen. 
Maar niet gevreesd, deze zal verplaatst worden naar een andere vergadering in de volgende windroos. 
Vandaag gaan we ravotten in het park.

Onze excuses!

De kapoenenleiding