Update wekelijkse werking

Beste ouders, beste leden, zoals jullie ongetwijfeld niet ontgaan is, werden de regels de afgelopen dagen opnieuw verder verstrengd. Ook wij ontsnappen niet aan de nieuwe maatregelen en zijn dan ook vastberaden onze verantwoordelijkheid op te nemen. Concreet betekent dit:

+ 12 jarigen (jonggivers, givers & jin) - geen activiteiten/online aanbod
  • Alle fysieke activiteiten zijn tot op nader orde afgelast.
  • Online aanbod wordt waar mogelijk aangeboden door de takleiding. Dit is zeker geen evidentie en vervangt in niets de normale scoutswerking. Toch zijn we van mening dat het in deze tijden belangrijk is om de verbondenheid te behouden.
  • + 12 jarige akabeleden vallen onder deze regeling
- 12 jarigen (kapoenen, harlekijnen, welpen) - activieiten/aangepaste planning
  • Zondag 1 november: de activiteiten gaan zoals gepland door.
  • Zondag 8 november: geen scouts. Hiermee volgen we de visie van de scholen om een periode van rust te creëren waarbij iedereen 2 weken zoveel mogelijk binnen blijft.
  • De verdere vergaderingen in november en december zullen voorlopig doorgaan zoals gepland in de windroos.
  • - 12 jarige akabeleden vallen onder deze regeling
  • De vergaderingen zullen doorgaan onder de reeds geldende maatregelen. Buiten spelen is de norm, leiding draagt mondmaskers en we blijven binnen onze bubbel. Daarbovenop vragen wij met aandrang om niet naar de scouts te komen indien je symptomen hebt gehad tot drie dagen voor de vergadering.
     
Wij beseffen dat dit allerminst evidente beslissingen vormen en zijn hier dan ook niet licht overgegaan. Na overleg met de voltallige leidingsploeg hebben we er echter voor gekozen om gebruik te maken van het kader dat door de overheid werd opgesteld. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we deze activiteiten op een veilige en coronaproof manier kunnen blijven organiseren, zoals we tot nu toe bewezen hebben met de organisatie van ons kamp en de eerste vergaderingen van dit werkingsjaar. Het zal echter nog belangrijker zijn om alle regels strikt op te volgen. Daarbovenop hechten we ook veel belang aan de uitlaatklep die de scouts is voor velen, in het bijzonder in deze moeilijke tijden. 
 
We vragen aan ieder van jullie dan ook om de verantwoordelijkheid op te nemen en samen met ons te blijven vechten tegen dit dekselse virus. Wij proberen ons steentje bij te dragen, door alle maatregelen te respecteren en binnen de regels van het jeugdwerk activiteiten te blijven aanbieden, zolang het kan. Het staat iedereen, zowel leden als leiding, vanzelfsprekend vrij om te kiezen of jullie hier gebruik van willen maken. Tevens vragen wij begrip voor de steeds veranderende situatie waaraan ook de scouts onderhevig is. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen nauwgezet op de voet en zullen indien nodig opnieuw schakelen. Bovenstaande planning is dan ook onder het grootste voorbehoud van eventuele verdere verstrengingen. 
 
Dit wordt voor vele van onze leden en leiding een moeilijke tijd. Scouting kan mee het verschil maken tussen licht en donker. Hou zaklamp en kompas bij de hand. En blijf verbonden.
 
Stevige linker(elleboog),
De groepsleiding in naam van de voltallige leidingsploeg