Inschrijven vergadering zondag 16 mei

BELANGRIJK: inschrijven voor de vergadering van zondag 16 mei kan via deze link

Beste ouders, beste leden, we mogen weer! Driewerf hoera. Vorige week veranderden de regels omtrent het jeugdwerk. Nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen komen op ons af, maar we zijn vastbesloten hiermee aan de slag te gaan. Het belangrijkste is dat we opnieuw mogen doen waar we het beste in zijn: scouts geven aan iedereen, van onze jongste kapoen tot onze oudste jin. De nieuwe regels zien er als volgt uit. Deze regels zijn (voorlopig) geldig tot 8 mei:

+ 12 jarigen (jonggivers, givers & jin)

  • Fysieke vergaderingen zijn opnieuw toegelaten. De vergaderingen zullen doorgaan op zondag 7, 14 & 21 februari en op 7, 12 & 21 maart. De takleiding communiceert verdere praktische informatie.   
  • Leden mogen slechts één vrijetijdsbesteding kiezen (al mag dit wel verschillen van week tot week)
  • Wekelijkse inschrijving voor de vergadering via Google Forms. Deze vind je aan het begin van elke week in je mailbox en op onze website.
  • Bubbels zullen bestaan uit maximum 10 leden
  • Activiteiten zullen in de open lucht doorgaan
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht

- 12 jarigen (kapoenen, harlekijnen, welpen)

  • Fysieke vergaderingen blijven toegelaten. De vergaderingen in februari zullen doorgaan zoals gepland in de windroos
  • Leden mogen slechts één vrijetijdsbesteding kiezen (al mag dit wel verschillen van week tot week)
  • Wekelijkse inschrijving voor de vergadering via Google Forms. Deze vind je aan het begin van elke week in je mailbox en op onze website.
  • Bubbels zullen bestaan uit maximum 25 leden buiten en maximum 10 leden binnen.

De vergaderingen zullen steeds doorgaan onder de reeds vertrouwde maatregelen. Buiten spelen is de norm, de leiding draagt mondmaskers en we blijven binnen onze bubbel. Daarbovenop vragen wij met aandrang om niet naar de scouts te komen indien je symptomen hebt gehad tot drie dagen voor de vergadering.

De nieuwe regels bieden tegelijkertijd kansen en uitdagingen. Kansen omdat we weer leiding mogen geven aan ál onze leden, uitdagingen omdat dit opnieuw een enorme flexibiliteit vraagt van leiding, leden én ouders. Toch zijn we vastberaden ook deze etappe weer tot een goed einde te brengen.

We vragen aan ieder van jullie dan ook om de verantwoordelijkheid op te nemen en samen met ons te blijven vechten tegen dit dekselse virus. Wij proberen ons steentje bij te dragen, door alle maatregelen te respecteren en binnen de regels van het jeugdwerk activiteiten te blijven aanbieden, zolang het kan. Het staat iedereen, zowel leden als leiding, vanzelfsprekend vrij om te kiezen of jullie hier gebruik van willen maken. Tevens vragen wij begrip voor de steeds veranderende situatie waaraan ook de scouts onderhevig is. Wij volgen de nieuwe ontwikkelingen nauwgezet op de voet en zullen indien nodig opnieuw schakelen.

De strijd mag dan allerminst gestreden zijn, we zijn op de goede weg. Als scouts en gidsen zullen we mee het verschil blijven maken. Zodat we blijven mogen.

Stevige linker(elleboog),
De groepsleiding in naam van de voltallige leidingsploeg