Groot nieuws: een nieuwe tak!

Beste ouders en leden,

Het kamp is ondertussen bijna een weekje achter de rug en de leiding begint stilaan het nieuwe scoutsjaar voor te bereiden.
Volgend jaar zullen 28 leiders en leidsters klaar staan om jullie te amuseren met de leukste spelen.

We merken dat het leidingsaantal blijft stijgen, maar dat bij de jonggivers het ledenaantal stagneert of terugloopt. De uitval na de welpen blijft groot. Omdat het algemeen geweten is dat het leeftijdsverschil tussen de eerstejaars- en derdejaars welpen groot is, hebben we beslist om een tussentak op te richten. Hiermee hopen we opnieuw meer kleine takken aan te trekken om de doorstroom naar de grotere takken en later de leidingsploeg te garanderen.

Wat zal er concreet veranderen:
Tussen de kapoenen en de welpen komt een nieuwe tak: de harlekijnen. Voor degenen met een geschiedenis binnen Scouts en Gidsen Vilvoorde, een herkenbare tak.

De kleine takken zullen er dus als volgt uitzien:
Kapoenen: de kindjes van het eerste leerjaar (2009)
Harlekijnen: de kindjes van het tweede en derde leerjaar (2007-2008)
Welpen: de kindjes van het vierde en vijfde leerjaar (2005-2006)

We hopen dat deze beslissing de groep en de kinderen ten goede komt.
Voor vragen hierover kan je steeds terrecht bij de groepsleiding.

Met vriendelijke groeten,
Sofie en Ellen
Groepsleiding