Alcohol- en drugsbeleid

Beste ouders,

In een jeugdbeweging kunnen alcohol, cannabis en andere drugs al eens voor problemen zorgen. Daarom wouden we werk maken van een eenduidig beleid i.v.m. middelengebruik door iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vilvoorde (leden, leiding, groepsleiding en foeriers). Dit middelenbeleid geeft een signaal over wat kan, wat niet kan en wat onze rol daarbij is. Zo gaan we als jeugdbeweging op een heldere manier om met alcohol en drugs en kunnen we er problemen mee voorkomen, weet iedereen duidelijk wat te doen bij problemen en kunnen we ook snel en correct reageren.

Aan de hand van dit alcohol- en drugbeleid tonen wij als groep verantwoordelijkheid en leren we leden op een veilige manier omgaan met alcohol en drugs. Ons middelenbeleid is een dynamisch overzicht en kan dus na ervaringen al dan niet gewijzigd worden. Dit wordt dan door de volledige leidingsploeg goedgekeurd voor het komende scoutsjaar.

Enkele van de regels zullen al bekend in de oren klinken; misschien acht je ze voor de hand liggend, misschien ga je er niet mee akkoord. Dit beleid is echter weloverwogen, zonder te vergeten waar het eigenlijk om draait: een veilige omgeving creëren voor kinderen en jongeren, met de nodige ruimte om te experimenteren binnen bepaalde grenzen.

Dit alcohol- en drugsbeleid is gepubliceerd op onze website en zal in het geval van revisies ook bijgewerkt worden. Bij vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij de leiding en groepsleiding!

De regels die in dit beleid staan zijn voor dit kamp al van toepassing. Eén uitzondering: bij de regels i.v.m. alcohol voor givers staat dat het gebruik van alcohol slechts is toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Gezien de korte tijdsspanne tussen het publiceren van dit beleid en het begin van het kamp gaan we deze toestemming dit jaar nog niet vereisen. Vanaf volgend jaar zal dit deel worden van de kampinschrijving. Indien u ouder bent van een verkenner of gids en u liever niet heeft dat uw zoon of dochter op kamp iets van alcohol nuttigt, stuur ons dan een mailtje en dan zullen we dit zeker respecteren.
 

Een stevige linker,
De groepsleiding

Alcohol- en drugsbeleid

ISSUU icon Bekijken     Google Drive icon Downloaden