De VZW

Doel van de VZW

De VZW treedt op als beheerder van de lokalen en de daarbij horende terreinen en materiaal.
Tevens is deze ook verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en bijdragen.

De VZW is niet de werking van onze scoutsvereniging op zich, deze blijft in hoofdzaak een feitelijke vereniging.

Bestuur van de VZW

De algemene vergadering is het beleidsbepalende orgaan en is verantwoordelijk voor alle belangrijke beslissingen en het controleren van de RvB.

De RvB is het bestuursorgaan en deze is verantwoordelijk voor het beheren van de VZW, wat eigenlijk een bijkomstigheid is. Meer concreet zorgt de RvB voor het aansturen van de bouw van de nieuwe scoutslokalen.

Onze algemene vergadering bestaat uit de raad van bestuur (RvB) en de leden van de VZW.

Samenstelling van de raad van bestuur

Voorzitter: Koen Somers (koen.somers@scoutsengidsenvilvoorde.be)

Ondervoorzitter: Marie Maton en Marilia Viana Bravo (groepsleiding@scoutsengidsenvilvoorde.be)

Penningmeester: Marc Holemans (marc.holemans@scoutsengidsenvilvoorde.be)

Secretaris: Indra De Munck (indra.de.munck@scoutsengidsenvilvoorde.be)

Ellen Janssens 

Statuten

Zoals elke VZW hebben wij ook statuten en deze kan je hier raadplegen.