Contact

Algemeen

Spreek ons gerust aan tijdens of na een scoutsvergadering of tijdens één van onze evenementen. 

Je kan ook een mail sturen naar vzw@scoutsengidsenvilvoorde.be . 

Raad van bestuur

NAAM

FUNCTIE

E-MAIL

Koen Somers Voorzitter koen.somers@scoutsengidsenvilvoorde.be
Groepsleiding Ondervoorzitter groepsleiding@scoutsengidsenvilvoorde.be
Indra De Munck Secretaris indra.de.munck@scoutsengidsenvilvoorde.be
Marc Holemans Penningmeester marc.holemans@scoutsengidsenvilvoorde.be

Werkgroepen

NAAM

E-MAIL

VERANTWOORDELIJKE

E-MAIL

Kernteam kernteam.lokalen@scoutsengidsenvilvoorde.be Koen Somers koen.somers@scoutsengidsenvilvoorde.be
Acties acties.lokalen@scoutsengidsenvilvoorde.be    
Administratie administratie.lokalen@scoutsengidsenvilvoorde.be Koen Somers koen.somers@scoutsengidsenvilvoorde.be
Beheer beheer.lokalen@scoutsengidsenvilvoorde.be Marc Holemans marc.holemans@scoutsengidsenvilvoorde.be
Communicatie communicatie.lokalen@scoutsengidsenvilvoorde.be    
Techniek techniek.lokalen@scoutsengidsenvilvoorde.be Luk Janssens luk.janssens@scoutsengidsenvilvoorde.be